Siedziba  
ul. Łokietka 1/2

Poradnia okulistyczna Poradnia ginekologiczna Optyk

Filia  
ul. Staromłyńska 21/26

Poradnia okulistyczna Poradnia ginekologiczna Poradnia laryngologiczna Poradnia neurologiczna Poradnia dermatologiczna Poradnia logopedyczna

Poradnia neurologiczna

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Tomografia komputerowa, TK jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie i technice.

Źródło:
Wikipedia