Siedziba  
ul. Łokietka 1/2

Poradnia okulistyczna Poradnia ginekologiczna Optyk

Filia  
ul. Staromłyńska 21/26

Poradnia okulistyczna Poradnia ginekologiczna Poradnia laryngologiczna Poradnia neurologiczna Poradnia dermatologiczna Poradnia logopedyczna

Poradnia dermatologiczna

ŁUSZCZYCA

Jest to jedno z najczęstszych genetycznie uwarunkowanych schorzeń skóry (do 2% ogółu populacji w Polsce, Europie i USA), o przewlekłym i nawrotowym przebiegu, cechujące się zwiększoną proliferacją naskórka, a klinicznie złuszczającymi się wykwitami grudkowymi, ustępującymi bez pozostawienia śladu. Istnieje duża różnorodność obrazu morfologicznego i nasilenia zmian od nielicznych ognisk, ograniczonych do poszczególnych okolic, do ciężkich postaci zajmujących całą skórę i stawy, a nawet prowadzących do inwalidztwa.

Źródło:
Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową
prof. dr hab. med. Stefania Jabłońska, prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005